1. JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID

Pengerusi

Pengetua

Hajah Hapsah abd. Ghani

Tim. Pengerusi

PK Hal Ehwal Murid

Ustaz Aziz Muji

Setiausaha

Hal Ehwal Murid

Ustaz Mohd Rezany Mohd Taupek

Pen. Setiausaha

Hal Ehwal Murid

Puan Windralela Wainin

AJK

 

Kaunselor

Pengurusan Badan Disiplin Sekolah

Badan Perwakilan Pelajar (BPP)             Pengurusan Asrama Sekolah             Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks             Pengurusan Kantin            

Kesihatan dan Rawatan

Bantuan & Kebajikan Murid

Pengurusan 3K 

BADAR dan  MASJID

Pendaftaran

Maklumat Murid (SMM)

Cik Jumirah Hamid

Encik Awang Din Abd. Hamid

Encik Masilin Medusin

Encik Hairi Sulimat

Puan Juhaidah Sani

Puan Roheyah Nasiri

Puan Sahidah Mahadin

Ustazah Suziah Paumat

Puan Nurul Fadhilah Ehsan

Ustaz Mohd Rezany Mohd Taupek

Puan Windralela Wainin

Encik Mohd Hisham Young

Tugas dan Tanggungjawab:

þ  Mengenalpasti potensi pelajar dan memupuknya hingga ke tahap cemerlang.

þ  Memberikan khidmat bantuan kepada pelajar yang bermasalah.

þ  Mengurus hal-hal berkaitan kebajikan murid.

þ  Mengelolakan program latihan kepemimpinan dan organisasi pelajar.

þ  Mengendalikan program orientasi murid.

þ  Mengatur dan mengelola aktiviti untuk mencapai kecemerlangan murid dan sekolah.

þ  Mengurus perkembangan disiplin dan sahsiah murid yang cemerlang.

2.   LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH

Pengerusi

Pengetua

Hajah Hapsah Abd. Ghani

Pen. Pengerusi 1

Pen. Pengerusi 2

PK Hal Ehwal Murid

PK Pentadbiran

Ustaz Aziz Muji

Encik Ismail Galibin

Setiausaha

Ketua Guru Disiplin

Encik Awang Din Abd. Hamid

Ahli-Ahli

PK Ko Kurikulum

PK Tkn 6

Ketua-Ketua Bidang

Ketua Guru BPP

Ketua Warden Asrama

Kaunselor

Pengerusi PIBG

Setiausaha PIBG

Guru Kelas

Guru-Guru Disiplin

Panitia Pendidikan Islam

Encik Zulkiflee Gakau

Encik Husin Maslin

Semua Ketua Bidang

Encik Masilin Medusin

Encik Hairi Sulimat

Cik Jumirah Hamid

Encik Kadir Abd. Rahman

Encik Jazlan Sainin

Guru Kelas Yang Berkenaan

Semua Guru Disiplin

Ustazah Norhayati Ibrahim

Tugas dan Tanggungjawab:

þ  Meningkatkan tahap disiplin sekolah dengan memberi idea dan pandangan melalui perbincangan dalam menggubal peraturan sekolah.

þ  Membincangkan kes-kes disiplin yang berat sebelum keputusan muktamad diambil ke atas murid yang terbabit.

þ  Membincangkan masalah kebajikan murid terbabit bertujuan mencari jalan memperbaiki kelakuan negatif murid berkenaan.

þ  Menimbang dan menerima pandangan dan cadangan dari guru, ibu bapa serta murid mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin sekolah.

þ  Memberi bimbingan dan panduan dalam hal perlantikan pengawas-pengawas sekolah.

þ  Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.

 

3.  PENGURUSAN BADAN DISIPLIN SEKOLAH (ASAH)

Penasihat

Pengetua

Hajah Hapsah Abd Ghani

Pengerusi

PK Hal Ehwal Murid

Ustaz Aziz Muji

Setiausaha

Ketua Guru Disiplin

Encik Awang Din Abd. Hamid

Pen. Setiausaha

 

Encik Zamri Ismail

AJK

Guru-Guru Disiplin

Encik Masilin Medusin

Encik Daimin Milli

Puan Hanie Kumil

Encik Hairi Sulimat

Ustaz Azihan Mat Lazit

Ustaz Jazlan Sainin

Encik Rozaidie Jaafar

Encik Ronny Shamiun

Ustazah Sumayyah Hashim

Ustazah Siti Ilham

Cik Suharni Muin

Cik Suseyltah Osman

Tugas dan Tanggungjawab:

þ  Meningkatkan mutu disiplin di kalangan murid dengan menguatkuasakan peraturan sekolah.

þ  Merancang dan melaksanakan program / aktiviti yang bertujuan meningkatkan tahap disiplin murid.

þ  Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan penghayatan disiplin murid.

þ  Membantu menyelesaikan masalah ketidakakuran disiplin yang tidak dapat diselesaikan oleh pengawas.  

þ  Bekerjasama dengan pengawas sekolah untuk mengurus kawalan disiplin dalam semua majlis sekolah.

þ  Mewujudkan sistem rekod disiplin dan sistem pemantauan yang berkesan.

þ  Menerima laporan pengawas / guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan yang sewajarnya.

þ  Menentukan bahawa tindakan diambil terhadap murid-murid yang melanggar peraturan sekolah. Jika perlu kes-kes tertentu mestilah dibawa kepada tindakan Lembaga Disiplin, kaunselor atau terus kepada pengetua.

þ  Mengurus surat mesyuarat yang bersangkutan dengan tugas-tugas di atas termasuk memaklumkan kepada penjaga tentang tindakan disiplin yang dikenakan terhadap anak mereka.

þ  Menjalankan rondaan (dengan bantuan guru bertugas harian) untuk mengesan murid yang ponteng dan melanggar disiplin sekolah.

þ  Mencatat semua kes didiplin yang telah diambil tindakan dalam borang disiplin / buku kaporan disiplin.

þ  Menyediakan dan membekalkan data serta maklumat disiplin kepada kementerian pelajaran/jabatan pelajaran/ PPD.

þ  Bersedia bertugas pada bila-bila masa terutama pada hari-hari yang difikirkan perlu seperti hari terakhir peperiksaan awam, sukan dan majlis-majlis sekolah yang lain.

þ  Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.

þ  Menyediakan laporan tahunan.

þ  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan PK HEM dari semasa ke semasa.

 

4.         BADAN PERWAKILAN PELAJAR (BPP) – BADAN PENGAWAS SEKOLAH

Penasihat

Pengetua

Hajah Hapsah Abd. Ghani

Pengerusi

PK Hal Ehwal Murid

Ustaz Aziz Muji

Naib Pengerusi

Ketua Bidang Sains Sosial

Encik Masilin Medusin

Setiausaha

Naib Setiausaha

 

Encik Zamri Ismail

Ustaz Jazlan Sainin

AJK

 

Encik Hairi Sulimat

Ustazah Siti Ilham

Ustaz Md. Rezani Md. Taupek

Puan Susan Inow

Puan Hafsah Francis

Puan Roheyah Nasiri

Puan Shahirazan Muhasip

Ustaz Wan Mazri Wan Mamat

Tugas dan Tanggungjawab:

þ  Menjadi urusetia kepada badan disiplin sekolah.

þ  Membentuk badan organisasi badan perwakilan pelajar dan badan pengawas sekolah seterusnya membuat perlantikan rasmi kepada mereka.

þ  Merancang program dan kerja-kerja pengawas sepanjang tahun.

þ  Mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan pengawas dari semasa ke semasa.

þ  Mengawasi kewibawaan pengawas-pengawas pada pandangan murid-murid termasuk prestasi akademik mereka.

þ  Bekerjasama dengan guru disiplin dan semua guru dalam mengambil tindakan untuk mempastikan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi oleh semua murid.

þ  Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.

þ  Menyediakan laporan tahunan.

þ  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh penagetua dan PK HEM dari semasa ke semasa.

 

5.    JAWATANKUASA  PENGURUSAN ASRAMA SEKOLAH

Pengerusi

Pengetua

Hajah Hapsah Abd. Ghani

Tim. Pengerusi

PK Hal Ehwal Murid

Ustaz Aziz Muji

Naib Pengerusi

PK Ko Kurikulum

Encik Zulkiflee Gakau

Setiausaha

Pen. Setiausaha

Ketua Warden

Penolong Ketua Warden

Encik Hairi Sulimat

Puan Shahirazan Muhasip

AJK

Semua Warden

En. Maurice Tambor

Ust. Mohd. Rezanny Md Taufek (BADAR)

Ust. Warimin Bin Suman 

Ust. Jazlan Sainin

Cik Fauzianah Rashidie

Ustz. Siti Ilham Salleh

Ustz. Siti Summayyah Hashim

En. Mohd. Hisham Yong

Cik Suharni Bte Muin

Ust. Azihan Mat Lazit

En. Zamri Ismail

Penyelia Asrama 1

Cik Hasiah Madi

Penyelia Asrama 2

Puan Marziah Hamid

Kaunselor Sekolah

Cik Jumirah Hamid

Ketua Guru Disiplin Sekolah

Encik Awang Din Abd Hamid

Ketua Asrama

Encik Mohd Hamzizulfadhli Karimin (Putera)

Cik Watha Dynna Justin (Puteri)

Tugas dan Tanggungjawab:

þ  Mempastikan objektif kementerian mewujudkan asrama tercapai.

þ  Mengatur pembahagian tugasan di asrama.

þ  Memastikan pengurusan asrama berjalan dengan baik dari semua aspek mengikut ketetapan kementerian.

þ  Merancang aktiviti asrama mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh kementerian.

þ  Memastikan peraturan asrama dipatuhi.

þ  Meningkatkan hubungan jawatankuaa asrama dengan ibu bapa / penjaga penghuni asrama.

þ  Menyusun jadual penyeliaan asrama.

 

6.         PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Penasihat

Pengetua

Hajah Hapsah Abd. Ghani

Pengerusi

PK Hal Ehwal Murid

Ustaz Aziz Muji

Setiausaha

Naib Setiausaha

 

Puan Juhaidah Sani

Ustaz Jazlan Sainin

AJK

Ketua Penyelaras Menengah Atas

Ketua Penyelaras Menengah Rendah

Penyelaras Tingkatan 1

Penyelaras Tingkatan 2

Penyelaras Tingkatan 3

Penyelaras Tingkatan 4

Penyelaras Tingkatan 5

Puan Siti Zulaikha Solubin

Ustaz Azihan Mat Lazit

Ustazah Siti Sumayyah Hashim

Puan Zarina Ilyas

Puan Juhara Jahumin

Cik Clarice Wider

Puan Hafsah Francis

Tugas dan Tanggungjawab:

þ  Mengedar dan memungut semula borang-borang SPBT

þ  Memesan buku –buku teks

þ  Menerima buku-buku daripada pembekal, menyemak dan merekod ke dalam buku stok.

þ  Memproses buku-buku yang diterima.

þ  Memberi pinjaman buku-buku teks kepada murid yang layak melalui guru kelas.

þ  Memungut kembali buku-buku teks daripada murid melalui guru kelas.

þ  Melakukan aktiviti pemeriksaan buku-buku teks.

þ  Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit yang berkenaan.

 

7.     JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH

Penasihat

Pengetua

Hajah Hapsah Abd. Ghani

Pengerusi

PK Hal Ehwal Murid

Ustaz Aziz Muji

Setiausaha

 

Puan Roheyah Nasiri

Penolong Setiausaha

 

Puan Suziah Paumat

AJK

 

Ustazah Noraisah Samadi

 

Puan Juhara Jahumin

 

Ustazah Shahirazan Muhasip

 

Puan Susan Inow

 

Ustaz Azihan Mat Lazit

Tugas dan Tanggungjawab:

þ  Memastikan kebersihan kantin sentiasa terjaga dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa.

þ  Memastikan pihak kantin sentiasa mematuhi garis panduan pengendalian kantin.

þ  Memantau kebersihan, kepelbagaian menu dan mutu masakan.

þ  Memastikan perkhidmatan kantin mesra, cekap dan memuaskan pelanggan.

þ  Mengambil tindakan segera dan proaktif bagi mengatasi semua kelemahan yang dapat dikesan.

 

8.     JAWATANKUASA  3K (KECERIAAN, KEBERSIHAN, DAN KESELAMATAN)

Penasihat

Pengetua

Hajah Hapsah Abd. Ghani

Pengerusi

PK Hal Ehwal Murid

Ustaz Aziz Muji

Setiausaha

3K

Puan  Nurul Fadhilah Ehsan

Penolong Setiausaha

 

Puan Roheyah Nasiri

AJK

Program 3K sekolah

Encik Masilin Medusin

Program 3K Kelas

Puan Hafsah Francis

Pengurusan Air

Haji Saily Juhalip

Kolam Ikan / Semen Fero

Ustaz Warimin Suman

Tandas

Puan Roheyah Nasiri

Bilik Guru

Ustazah Nooraisah Samadi

Bilik Gerakan

Puan Susan Inow

Dewan As Syafie

Puan Asiah Ahmad

Pintu Masuk Sekolah

Encik Zamri Ismail

Pagar Sekolah dan Asrama

Maurice Tambur

Penyelanggaraan Semula

Encik Sapran Osman

Bilik-Bilik Khas

Encik Ronny Sophan

Tugas dan Tanggungjawab:

     

Bidang Kebersihan

þ  Bertanggungjawab merancang pelan tindakan pengurusan kebersihan sekolah.

þ  Mewujudkan polisi kebersihan dan kepimpinan yang berkaitan dengan kebersihan murid.

þ  Melaksanakan pemeriksaan, pemantauan serta penilaian kebersihan murid dan sekolah.

þ  Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan.

þ  Menyedia dan membuat laporan berkala.

 

Bidang Kesihatan

þ  Bertanggungjawab merancang pelan tindakan program pembangunan kesihatan murid.

þ  Melaksanakan dasar kesihatan yang berkaitan dengan pengurusan kesihatan murid di sekolah.

þ  Membuat pemantauan pelaksanaan pendidikan kesihatan murid dan program kesihatan sekolah.

þ  Menyediakan pelan kontingensi kebersihan untuk menengani kes-kes seperti jerebu, keracunan makanan, jangkitan kudis buta dan lain-lain.

þ  Mewujudkan pasukan petugas khas menghadapi krisis jika perlu.

þ  Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan.

þ  Menyedia dan membuat laporan berkala.

 

Bidang Keselamatan

þ  Bertanggungjawab merancang pelan tindakan pengurusan keselamatan sekolah.

þ  Melaksanakan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah.

þ  Mewujudkan pasukan bertindak menghadapi sebarang krisis.

þ  Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan keselamatan sekolah dipatuhi oleh syarikat kawalan keselamatan sekolah.

þ  Menentukan semua polisi, manual dan tatacara keselamatan mengikut piawaian yang ditentukan oleh badan-badan profesional yang berkaitan dengan keselamatan.

 

9.     JAWATANKUASA PENDAFTARAN DAN REKOD

Penasihat

Pengetua

Hajah Hapsah Abd. Ghani

Pengerusi

PK Hal Ehwal Murid

Ustaz Aziz Muji

Setiausaha    

Setiausaha HEM

Ustaz Rezany Taupek

Pen. Setiausaha

Pen. Setiausaha HEM

Puan Windralela Wainin

AJK

Ketua Penyelaras Menengah Atas

Ketua Penyelaras Menengah Rendah

Penyelaras Tingkatan 1

Penyelaras Tingkatan 2

Penyelaras Tingkatan 3

Penyelaras Tingkatan 4

Penyelaras Tingkatan 5

Puan Siti Zulaikha Solubin

Ustaz Azihan Mat Lazit

Ustazah Siti Sumayyah Hashim

Puan Zarina Ilyas

Puan Juhara Jahumin

Cik Clarice Wider

Puan Hafsah Francis

Guru-Guru Kelas

Semua Guru Kelas

Ketua Anggota Kakitangan Sokongan

Puan Lisa Danggan

Penyelia Asrama

Cik Hasiah Madi

Puan Marziah Hamid

Setiausaha Koperasi

Puan Shahirazan Muhasip

Bendahari PIBG

Puan Shahirazan Muhasip

Buku Daftar Masuk / Sijil Berhenti / Pindah

Encik Irwan Roslan

Puan Tisah Latiman

Sistem Maklumat Murid (SMM)

Encik Mohd Hisham Yong

Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM)

Encik Rozaidie Jaafar

Tugas dan Tanggungjawab:

þ  Mengurus kemasukan murid baru.

þ  Mendaftarkan murid baru ke dalam buku daftar masuk dan buku rekod kehadiran.

þ  Menentukan penerimaan borang SPBT(jika layak) dari sekolah terdahulu dan memastikan murid ini mendapat buku teks.

þ  Menyemak jika murid ini penerima sebarang biasiswa dan melaporkan kepada guru biasiswa.

þ  Menentukan penerimaan kad kemajuan dan kad 001 dari sekolah terdahulu.

þ  Menentukan borang SPBT, kad kemajuan dan kad 001 murid yang bertukar dari sekolah ini dihantar ke pejabat sekolah.

þ  Menentukan hal-hal peperiksaan bagi murid tingkatan 3, 5 dan 6 atas yang bertukar dari sekolah ini telah disempurnakan.

þ  Memastikan penerimaan kelulusan bagi pelajar yang memohon bertukar dari sekolah ini.

þ  Memastikan buku teks pelajar bertukar dari sekolah ini telah dipulangkan.

þ  Menentukan penerima biasiswa bagi yang bertukar dari sekolah ini dilaporkan kepada pejabat / guru biasiswa.

þ  Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.

 

10.     JAWATANKUASA KESIHATAN & RAWATAN

Penasihat

Pengetua

Hajah Hapsah Abd. Ghani

Pengerusi

PK Hal Ehwal Murid

Ustaz Aziz Muji

Setiausaha

Pen. Setiausaha

Guru Kesihatan

Puan Sahidah Mahadin

Puan Haryani Jamli

AJK

 

Puan Shahirazan Muhasip

Puan Marziah Hamid

Encik Nabin Gandong

Encik Awang Raphael

Haji Saily Juhalip

Tugas dan Tanggungjawab:

þ  Mengurus dan memastikan bilik rawatan dan peti ubat disediakan dan lengkap.

þ  Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan.

þ  Mengumpul dan mengurus kad kesihatan dengan kerjasama guru tingkatan.

þ  Bertanggungjawab mengurus pemeriksaan kesihatan / gigi oleh Jabatan Kesihatan.

þ  Menyediakan jadual tugas bilik rawatan.

þ  Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah, pameran, derma darah dan lain-lain yang sesuai.

þ  Mengurus murid-murid yang memerlukan rawatan di hospital.

þ  Menyediakan laporan bulanan dan tahunan analisis kesihatan murid.

þ  Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.

 

11.     JAWATANKUASA BANTUAN & KEBAJIKAN MURID

Penasihat

Pengetua

Hajah Hapsah Abd. Ghani

Pengerusi

PK Hal Ehwal Murid

Ustaz Aziz Muji

Setiausaha

Biasiswa (BKP/YS/Petronas/Shell)

Ustazah Suziah Paumat

AJK

KWAMP / e-Kasih

Cik Suselytah Osman

Insuran Takaful

Puan Haryani Jamli

Derma Siswa Bakti

Encik Azhar Raymond Abdullah

Pertukaran Pelajar Yayasan Sabah

Encik Hisam Yong

Kebajikan Kecemasan

Ustazah Isrolizah Daimin

Bantuan Peralatan/Pakaian

Encik Rozaidie Jaafar

Tugas dan Tanggungjawab:

þ  Memantau perancangan, pelaksanaan dan pelaporan semua unit bantuan dan kebajikan murid.

þ  Membentuk tabung kebajikan murid.

þ  Menguruskan hal ehwal derma dari luar.

þ  Mengenalpasti murid yang memerlukan bantuan dan menguruskan kebajikan mereka.

þ  Mengenalpasti dan mengurus murid-murid yang layak mendapat bantuan biasiswa, KWAMP, derma dan bantuan peralatan / pakaian. Menyimpan rekod dan menganalisis prestasi akademik / sahsiah mereka untuk tujuan rujukan dan penyambungan bantuan.

þ  Memastikan semua murid mempunyai pelan perlindungan insuran takaful.

þ  Menjadi penyelaras kepada murid-murid pertukaran pelajar Yayasan Sabah.

þ  Melaksanakan arahan pengetua / PK HEM dari semasa ke semasa.

 

12.     JAWATANKUASA BADAR DAN MASJID

Penasihat

Pengetua

Hajah Hapsah Abd. Ghani

Pengerusi

PK Hal Ehwal Murid

Ustaz Aziz Muji

Timbalan Pengerusi

Ketua Bidang Pendidikan Islam & B. Arab

Ust.  Zaid Ali

Setiausaha

 

Ust.Rezany Taufek

Penolong Setiausaha

 

Ustazah Siti Ilham Salleh

AJK

 

Ustaz Warimin Suman

Ustazah Sumayah Hashim

Ustzah Noraisah Samadi

Ustaz Azihan Mat Lazit

Ustaz Wan Mazri Wan Mamat

Ustazah Norhayati

Tugas dan Tanggungjawab:

þ  Merancang program pembangunan insan kamil.

þ  Melaksanakan program-program nadwah islamiah.

þ  Mengadakan sambutan hari kebesaran islam.

þ  Mengadakan program penghayatan islam sepanjang bulan Ramadhan.

þ  Mengimarahkan masjid sebagai pusat ibadah dan meningkatkan fungsi masjid sebagai pusat kecemerlangan insan.

þ  Menyelaras program-program nadwah islamiah yang dianjurkan oleh agensi-agensi luar.

þ  Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.

þ  Menyediakan laporan aktiviti tahunan.

þ  Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dan PK HEM dari semasa ke semasa.

 
escort ankara eskort ankara barcelo escort bayan travestiler escort ankara bayan escort istanbul escort escort bayan