1.     JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

Pengerusi

Pengetua

Hajah Hapsah Abd. Ghani

Tim. Pengerusi

PK Pentadbiran

Encik Ismail Galibin

Setiausaha

Kurikulum

Ustazah Norhayati Ibrahim

Naib Setiausaha

Ketua Bidang Sains Sosial

Encik Masilin Medusin

AJK

 

Ketua Bidang Matematik Sains

Ketua Bidang Bahasa

Ketua Bidang Pendidikan Islam

Ketua Bidang Teknik Vokasional

Ketua Panitia Bahasa Melayu

Ketua Panitia Bahasa Inggeris

Ketua Panitia Bahasa Arab

Ketua Panitia Sejarah

Ketua Panitia Geografi

Ketua Panitia Sains Men Atas

Ketua Panitia Sains Men Rendah

Ketua Panitia Pendidikan Islam

Ketua Panitia Biologi

Ketua Panitia Fizik

Ketua Panitia Kimia

Ketua Panitia Kemahiran Hidup

Ketua Panitia Prinsip Perakaunan

Ketua Panitia Syariah dan Quran Sunnah

Ketua Panitia Ekonomi & Perdagangan

Ketua Panitia PSK

Ketua Panitia Matematik Tambahan

Ketua Panitia Matematik

Setiausaha Pusat Sumber

Setiausaha Headcount

Setiausaha Jadual Waktu

Setiausaha Peperiksaan & Penilaian

Setiausaha Kecemerlangan Kurikulum

Kaunselor

Puan Hanie Kumil

Puan Aridah Riman

Encik Zaid Ali

Encik Daimin Milli

Puan Floridah Dirin

Puan Haryani Jamli

Ustaz Azihan Mat Lazit

Puan Juhaidah Sani

Puan Sahidah Mahidin

Encik Muham Abd. Wahid

Puan Windralela Wainin

Encik Rezany Taupek

Encik Hisyam Yong

Cik Clarice Wider

Cik Suseyltah Osman

Puan Juhara Jahumin

Puan Hafsah Francis

Puan Norhayati Ibrahim

Encik Daimin Milli

Puan Roheyah Nasiri

Puan Ruslina Md. Husain

Puan Nurul Fadhilah Ihsan

Puan Susan Inow

Puan Hanie Kumil

Encik Zaaba Md. Som

Encik Ismail Jusoh

Encik Zaini Subin

Cik Jumirah Hamid

Tugas dan Tanggungjawab:

þ  Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai.

þ  Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan berkesan.

þ  Mencadang, membina dan mengurus bahan bantu mengajar.

þ  Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran.

þ  Merancang strategi pengajaran dan pemabelajaran.

þ  Menetapkan garis panduan penyediaan rancangan kerja.

 

2.     JAWATANKUASA PEPERIKSAAN & PENILAIAN

Penasihat

Pengetua

Hajah Hapsah Abd. Ghani

Pengerusi

PK Pentadbiran

Encik Ismail Galibin

Setiausaha

Kurikulum

Encik Ismail Jusoh

AJK

Peperiksaan Awam

Setiausaha peperiksaan PMR

Setiausaha peperiksaan SPM

Setiausaha peperiksaan STPM

Encik Ainool Rasyid

Encik Maurice Tambor

Encik Wan Mazri Wan Mamat

AJK

Peperiksaan Dalaman

Menengah Rendah

Menengah Atas

Pra U

Puan Juhara Jahumin

Puan Ruslina Md. Husin

Puan Nooraisah  Samadi

Tugas dan Tanggungjawab:

      Setiausaha Peperiksaan

þ  Mengurus mesyuarat unit

þ  Menguruskan pembelian peralatan untuk peperiksaan.

þ  Menyediakan jadual penggubal soalan.

þ  Menyediakan jadual ujian / peperiksaan.

þ  Menyediakan jadual pengawasan ujian / peperiksaan

þ  Menyediakan jadual kerja ujian / peperiksaan

þ  Memantau perjalanan ujian / peperiksaan

þ  Mengurus surat-surat berkaitan ujian / peperiksaan

þ  Membuat senarai semak kertas soalan dan skema yang dibekalkan oleh pihak SPI dan Jabatan.

þ  Memantau tugasan AJK Peperiksaan dan Penilaian.

 

 

Setiausaha Peperiksaan Awam

þ  Mengurus pendaftaran calon-calon peperiksaan sekolah.

þ  Menyemak borang kemasukan calon.

þ  Mengedar jadual peperiksaan

þ  Mengedar keputusan peperiksaan

þ  Membuat analisis keputusan peperiksaan.

þ  Menghadiri mesyuarat / taklimat yang berkaitan.

 

AJK Peperiksaan Dalaman

þ  Menganalisis ujian / peperiksaan dalaman

þ  Memantau perjalanan ujian / peperiksaan dalaman.

 

3.     JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Penasihat

Pengetua

Hajah Hapsah Abd. Ghani

Pengerusi

PK Pentadbiran

Encik Ismail Galibin

Setiausaha

Pen. Setiausaha 1

Pen. Setiausaha 2

Guru Jadual Waktu

Guru Jadual Waktu 2 (Jadual Ganti I)

Guru Jadual Waktu 3 (Jadual Ganti II)

Encik Zaaba Md. Som

Puan Zarina Ilyas

Encik Muham Abd. Wahid

AJK

Ketua Bidang Sains Sosial

Ketua Bidang Matematik Sains

Ketua Bidang Bahasa

Ketua Bidang Pendidikan Islam

Ketua Bidang Teknik Vokasional

 

Encik Masilin Medusin

Puan Hanie Kumil

Puan Aridah Riman

Encik Zaid Ali

Encik Daimin Milli

 

Tugas dan Tanggungjawab:

þ  Menetapkan pengagihan tugas-tugas mengajar dan bilangan waktu mengajar.

þ  Menyediakan jadual waktu dan melaksanakan mengikut dasar yang ditetapkan.

þ  Menyediakan jadual guru ganti.

 

4.     JAWATANKUASA KECEMERLANGAN AKADEMIK

Penasihat

Pengetua

Hajah Hapsah Abd. Ghani

Pengerusi

PK Pentadbiran

Encik Ismail Galibin

Setiausaha

Guru Cemerlang

Encik Zaini Subin

S/U Kecemerlangan SMR

S/U Kecemerlangan SMA

S/U Kecemerlangan Pra U

Menengah Rendah

Menengah Atas

Tingkatan 6

Encik Ainool Rasyid

Cik Suharni Muin

Ustazah Nooraisah Samadi

Penyelaras Program Elit

Tingkatan 1

Tingkatan 2

Tingkatan 3

Tingkatan 4

Tingkatan 5

Puan Juhara Jahumin

Puan Asiah Ahmad

Ustazah Siti Ilham

Puan Roslina Md. Husin

Encik Azhar Raymond Abdullah

Tugas dan Tanggungjawab:

þ  Mengadakan mesyuarat jawatankuasa minimum 4 kali setahun.

þ  Merancang dan melaksanakan program peningkatan kademik.

þ  Menilai dan melaporkan keberkesanan program akademik yang dilaksanakan.

þ  Menetapkan sasaran pencapaian akademik.

þ  Menjalankan tindakan susulan bagi meningkatkan kecemerlangan akademik.

þ  Menerbitkan buku pelan tindakan projek Pra-U, menengah atas dan menengah rendah.

 

5.     JAWATANKUASA HEADCOUNT

Penasihat

Pengetua

Hajah Hapsah Abd. Ghani

Pengerusi

PK Pentadbiran

Encik Ismail Galibin

Setiausaha

Setiausaha Kurikulum

Ustazah Norhayati Ibrahim

Naib Setiausaha 1

Naib Setiausaha 2

Naib Setiausaha 3

Tingkatan Enam

Menengah Atas

Menengah Rendah

Encik Wan Mazri Wan Mamat

Encik Zaini Subin

Encik Ainool Rasyid

AJK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Bidang Sains Sosial

Ketua Bidang Matematik Sains

Ketua Bidang Bahasa

Ketua Bidang Pendidikan Islam

Ketua Bidang Teknik Vokasional

S/U Peperiksaan & Penilaian

Ketua Panitia Mata pelajaran

Panitia Mata Pelajaran

Penyelaras Tingkatan

Guru Kelas

Encik Masilin Medusin

Puan Hanie Kumil

Puan Aridah Riman

Encik Zaid Ali

Encik Daimin Milli

Encik Ismail Jusoh

Semua Ketua Panitia Matapelajaran

Semua Panitia Mata pelajaran

Semua Penyelaras Tingkatan

Semua Guru Kelas

Tugas dan Tanggungjawab:

þ  Menyediakan target / sasaran mata pelajaran mengikut panitia.

þ  Menyediakan analisis peperiksaan dan post mortem keputusan.

þ  Menyediakan pergerakan borang head count.

 

6.     JAWATANKUASA PUSAT SUMBER

Penasihat

Pengetua

Hajah Hapsah Abd. Ghani

Pengerusi

PK Pentadbiran

Encik Ismail Galibin

Setiausaha

Guru Pusat Sumber

Puan Susan Inow

AJK

 

 

 

 

 

Pusat Akses

Penyelaras Nilam

Penyelaras APD

Media Bahasa Inggeris

Media Bahasa Arab

Guru Tingkatan

Pembantu Tadbir PSS

Puan Zulaikha Solubin

Puan Floridah Dirin

Puan Norhayati Ibrahim

Cik Fauzianah Rashide

En. Mohd. Azihan Mat Lazit

Semua Guru Tingkatan

Puan Lahimi Laiman

Tugas dan Tanggungjawab:

þ  Menyediakan pelan tindakan tahunan & jangka panjang PSS.

þ  Menyediakan takwim aktiviti tahunan PSS.

þ  Mengendalikan semua urusan surat menyurat dari ppd/ jabatan / kementerian yang berkaitan.

þ  Menyediakan carta organisasi jawatankuasa induk & jawatankuasa kerja PSS.

þ  Melantik dan mengawasi perjalanan pengawas PSS.

þ  Mengadakan mesyuarat, taklimat, bengkel dan kursus dalaman berkaitan dengan PSS.

 

7.     JAWATANKUASA PPSMI

Penasihat

Pengetua

 

Pengerusi

PK Pentadbiran

Encik Ismail  Galibin

Setiausaha

Pen. Setiausaha

Ketua Bidang Sains & Matematik

Ketua Bidang Bahasa

Puan Hanie  Kumil

Puan Aridah Riman

Penyelaras Buddy System

Guru BI

Puan Susan Inow

Anggota

Guru Sains , Matematik & BI

Semua Guru Panitia Sains, Matematik & BI

Tugas dan Tanggungjawab:

þ  Memastikan semua guru matematik dan sains mengikuti kursus PPSMI.

þ  Mengadakan kursus dalaman bagi membolehkan guru-guru PPSMI mahir mengajar mata pelajaran sains dan matematik dalam Bahasa Inggeris.

þ  Memastikan peralatanm dan bahan sokongan mencukupi.

þ  Mengadakan pemantauan secara berterusan.

þ  Memastikan program-program sokongan dilaksanakan dengan berkesan.

þ  Memastikan tindakan susulan diambil bagi mengatasi sebarang masalah yang timbul.

 

8.     JAWATANKUASA PEMERIKSAAN KERJA MURID

Penasihat

Pengetua

Hajah Hapsah Abd Ghani

Pengerusi

PK Pentadbiran

Encik Ismail  Galibin

Tim. Pngerusi

PK Hal Ehwal Murid

Ustaz Aziz Muji

Setiausaha

Su Kurikulum

Encik Ismail Jusoh

AJK

Semua Ketua Bidang

Semua KB

 

Ketua Panitia

Guru Panitia

Semua Ketua Panitia

Semua Guru Panitia

Tugas dan Tanggungjawab:

þ  Menetapkan kekerapan dan tarikh pemeriksaan kerja murid.

þ  Membuat pemeriksaan mengikut kekerapan dan tarikh yang ditetapkan.

þ  Membuat analisis dan tindakan susulan terhadap dapatan pemeriksaan.

 
escort ankara eskort ankara barcelo escort bayan travestiler escort ankara bayan escort istanbul escort escort bayan